Proiectare, documentații și obținerea autorizațiilor pentru construcții cu structură de zidărie portantă, cadre de beton armat, cadre metalice, lemn și mixte, pentru clădiri noi și existente

Tipurile de servicii și documentații

 • Documentație Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construcție (DTAC)
 • Documentație Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Demolare (DTAD)
 • Documentație Tehnică pentru Organizarea Execuției Lucrărilor (DTOE)
 • Proiecte Tehnice și detalii de execuție (PTh + DE)
 • Relevee
 • Amenajări interioare și exterioare
 • Obținere avize
 • Studii de prefezabilitate
 • Studii de fezabilitate
 • Proiectare arhitectură 
 • Proiectare structurală
 • Antemăsurători
 • Devize lucrări
 • Certificate energetice
 • Audite energetice
 • Scenarii de securitate la incendiu
 • Consultanță structurală
 • Expertize tehnice de structură
 • Expertize de securitate la incendiu
 • Ridicări topografice
 • Studii geotehnice
 • Documentație necesară pentru obținerea finanțării nerambursabile cu fonduri europene
 • Dirigenție de șantier
 • Evaluări
 • Instalații electrice
 • Instalații sanitare
 • Instalații termice
 • Instalații edilitare

Clădiri noi

 • anexe gospodărești 
 • case de locuit unifamiliale 
 • case de locuit colective tip duplex
 • case de vacanță
 • blocuri de locuințe rezidențiale
 • pensiuni
 • cămine
 • hoteluri
 • sedii firme
 • clădiri de birouri
 • clădiri administrative
 • spitale
 • case de cultură
 • săli de sport
 • teatre 
 • muzee
 • biblioteci
 • cinematografe
 • universități
 • școli
 • biserici
 • mănăstiri
 • magazine
 • bănci
 • hale industriale
 • ateliere
 • depozite
 • hambare
 • grajduri
 • abatoare
 • crame
 • funcțiuni mixte

Clădiri existente

 • demolări
 • modificări interioare și exterioare
 • mansardări
 • reabilitare structurală și termică
 • schimbare funcțiune

SC Boros Cons SRL - Beiuș

contact@boroscons.ro

+40 359/458 805

+40 728/330 293

© BorosCons